Loading

Ekonomi i Europeiska Unionen

Sedan 1990-talet har EU fört ett samarbete inom penning- och valutapolitik. Det kallas för den Ekonomiska- och monetära unionen och flera av medlemmarna i EU har även infört euro som en gemensam valuta. Huruvida EU och euron har haft en positiv effekt för ländernas ekonomi eller inte har diskuterats fram och tillbaka, men att EU har en stark ekonomisk position i världen råder det inga som helst tvivel om.

Statistiken tyder dessutom på att euro-ländernas ekonomi växer stadigt just nu. Enligt färska siffror som statistikbyrån Eurostat tagit fram finns en tydlig tillväxt på 2,5 % år 2017. Detta gäller både euroländerna och EU. I denna artikel kan du läsa mer om hur ekonomin i EU fungerar och hur den ser ut idag. Du har säkert även hört talas om olika kriser som drabbat EU-länder, läs mer om detta nedan.

EMU

Ekonomiska och monetära unionen är ett samarbete som innebär att länderna inom EU samordnar den ekonomiska politiken. Detta gör de framförallt för att kunna stötta varandra i eventuella ekonomiska kriser, vilket vi redan fått bevittna inom flera länder. Tack vare att länder som Grekland är medlemmar i EU har de kunnat få stöd då de drabbats av en kraftig och långvarig finanskris. Med EMU vill EU även främja jobb och hållbar tillväxt.

Då den ekonomiska politiken för länderna sköts av EU har man även inrättat den Europeiska centralbanken (ECB). ECB samarbetar med alla medlemmar av EU samt EU-kommissionen för att kunna återställa en finansiell stabilitet i unionen. Detta arbete sattes igång efter att många av länderna drabbades hårt av den finansiella krisen som rådde globalt från och med 2008 då USA var först ut med att drabbas av en finanskris.

EU:s budget

Hur ser egentligen budgeten ut för EU? Vad har de för utgifter och vilka är det som ges ekonomiskt stöd? År 2017 hade EU en gemensam budget på omkring 135 miljarder euro. Det kan låta som en ofantlig summa men man måste ha i åtanke att det faktiskt ingår 28 länder i EU. Den största utgiften som EU har just nu är stöd som ges till jordbrukare samt regionalstöd.

Hur stöden delas upp baseras på ländernas ekonomi. Alla EU-länder får alltså inte lika mycket pengar. De länder som anses ha en svag ekonomi får mer stöd ekonomiskt, medan de som har en stark ekonomi får mindre stöd. Och det är detta som är själva grejen med EMU; att länderna ska hjälpa varandra ekonomiskt så att alla har det bra. Det är en av fördelarna med att vara med i EU.

EU:s ekonomiska tillväxt

Som nämnts tidigare i artikeln har EU under de senaste åren haft en stadigt växande ekonomi. Det gäller inte bara EU i sin helhet, utan även euroländerna har haft en tydlig ekonomisk tillväxt. Statistik över 2017 års ekonomi visar att tillväxten i EU låg på 2,5 %. Under det fjärde kvartalet av året låg tillväxten i euroländerna på hela 2,7 % medan den för EU låg på 2,6 %.

Det talas om att EU:s ekonomiska framtid just nu är ljusare än på många år. Detta påvisar bland annat en mätning av affärsklimatet som EU-kommissionen utfört. Indexen har vuxit storartat och för euroländerna har den inte varit så hög som den är nu, på 16 år. Så förhoppningsvis är de skakiga finanskrisåren äntligen över och länderna inom EU kan nu växa tillsammans såväl ekonomiskt som inom andra viktiga områden.

EU – en stormakt

Att EU har en av de ledande världshandelspositionerna är idag ett faktum. De ligger just nu i toppen tillsammans med Kina och USA. Den mesta handeln, över 60 %, sker dock mellan EU-länderna själva. Men EU:s utrikeshandel står ändå för hela 15,6 % av all handel i världen. Detta trots att befolkningen inom EU inte ens uppgår till 7 %. Det är helt klart imponerande att de står för en så stor del.

Sammanfattning

Genom att sköta finanspolitik gemensamt har EU lyckats hjälpa medlemmar att stabilisera sin ekonomi och idag växer samtliga länders ekonomi stadigt. En del länder har gått igenom finansiella kriser men fått stöd av EU. Totalt har EU en budget på över 100 miljarder euro och dessa går framförallt till jordbrukare och regionalstöd. Idag har EU en stark ekonomi och är en av de ledande stormakterna inom handeln internationellt sett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *