Loading

Europeiska Unionens för- och nackdelar

Europeiska Unionen och dess fördelar och nackdelar har diskuterats sedan den bildades. Beroende på vilken sida man står på argumenterar man givetvis olika. Det som kan kännas som en fördel för en ja-sägare hävdas vara en nackdel av en nej-sägare. I denna artikel kommer vi ta upp vad som kan upplevas som fördelar och nackdelar generellt men även hur vissa falanger inom unionen ser annorlunda på enskilda saker.

Debatten har nog växt sig ännu starkare på senare tid med Storbritanniens beslut om att lämna EU och den extrema protektorära politik och retorik som förs i USA idag. Dagens världshandel och världspolitik har byggts upp under lång tid där syftet har varit att se interaktion, utöka gemensamt ansvar och sträva mot gemensamma mål. Här stämmer EU:s roll in och det har även varit grundläggande för hela unionen.

Ekonomisk kris

Den ekonomiska kris som skedde när ett antal länder bytte ut sin valuta mot euro har varit ett av motståndarnas argument för att ett medlemskap i unionen är en nackdel. Eftersom det är en union faller ansvaret på alla medlemsländer att hjälpas åt att upprätthålla unionens ekonomi. I debatten framhölls kostnaden för andra länders misstag. Men var det verkligen länderna själva som begick misstaget eller föll det inom unionen?

Många länder som bytte sin egen valuta för att börja använda euron förlorade en hel del om deras valuta var stark. Det skedde ingen direkt omvandling utan till exempel en maltesisk lire jämställdes med en euro, vilket var en förlust för landet, eftersom en maltesisk lire var värd 2,33 gånger euron. Givetvis påverkade detta hela samhället där en standardlön helt plötsligt gick från 800 lire till 800 euro.

Ökat inflytande på världsmarknaden

Uttrycket att ju fler vi är desto starkare är vi gäller även inom EU. Tack vare att unionen idag har 28 medlemsländer är givetvis förmågan att påverka inom världshandeln större än om enskilda länder ska förhandla med stormakter som USA och Kina. Det innebär bättre villkor och större möjlighet att påverka. Dessutom står sig euron stark gentemot andra valutor och det är endast amerikanska dollar som är starkare.

Även den fria rörligheten mellan länderna anses vara en fördel för många men vissa länder har börjat protestera även mot detta och vill ha en viss reglering. Återigen får Malta stå som exempel där företag inom casinobranschen anställer medarbetare från de egna länderna, vilket har lett till höjda hyror och överlag ökad prisbild. Att de maltesiska invånarna sällan erbjuds ett av de högavlönade jobben ökar givetvis deras negativa bild av fri rörlighet.

Ökade utbyten mellan länderna

En stor fördel med unionen är annars den fria rörligheten där studenter nu har möjlighet att kunna studera utomlands på utbildningar som inte finns inom det egna landet. Det gäller även inom arbetsmarknaden där utbudet av jobb ökar eftersom det inte längre är begränsat till vad det egna landet erbjuder. Men som nämndes ovan kan det ha en negativ effekt inom de länder som är attraktiva att söka jobb inom.

Det är inte bara inom dessa områden som utbyte sker utan även inom miljöarbeten och flyktingpolitik där varje land har möjlighet att kunna bidra med erfarenheter. Sverige är bland annat ett föregångsland när det gäller miljö och att finna alternativa lösningar. Se bara till landets sopberg som idag är försvunnet och där Sverige faktiskt köper sopor från andra länder. Här har många EU-länder mycket att lära och ta del av.

Minskad beslutande rätt

Det många anser vara en stor nackdel är att landets möjlighet att kunna bestämma själv inom landet minskat. Det har till och med hävdats att själva landets själ försvinner. Detta kan nog dock diskuteras eftersom just inom kulturpolitik får inte EU lägga sig i och där landet själv bestämmer och stiftar lagar. Det är främst inom handelspolitik som landet är begränsat och där det är EU som stiftar lagarna.

Sammanfattning

Debatten om fördelar och nackdelar med EU har pågått sedan unionen bildades. Beroende på vilken sida man står på kan en fördel bli en nackdel och vice versa. Att Europas påverkan på världshandeln har stärkts är ett faktum och det torde vara en fördel i de flestas ögon. Dock kan man se på Storbritannien som nu lämnar EU eftersom de anser att deras handel med resterande världen blir bättre, något som återstår att se.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *