Loading

Hur ser framtiden ut för Europeiska Unionen?

Europeiska Unionen har funnits i någon form under de senaste 60 åren och den har haft stor påverkan inte bara på Europa och dess medlemsländer, utan på hela världen. Den har tagit steget och blivit en handelsmakt att räkna med och idag står unionen i klass med stormakter som USA och Kina. Trots dessa framgångar fram till dags datum väljer ett medlemsland som Storbritannien att lämna unionen efter en inrikes omröstning.

Det har givetvis påverkat beslutsfattare inom Europeiska Unionen och till våren 2018 hade ett antal scenarier om unionens framtid spånats fram där fokus låg inom aktuella områden som berör medlemsländerna. Dessa ska inte räknas som riktlinjer och unionen har inte öppet ställt sig bakom någon, utan dessa ska tas upp bland statschefer för diskussion. Att det kommer bli en förändring är ganska självklart men vad den innebär kan vi bara gissa.

Större makt eller inte

Det är inte bara Storbritannien, som första medlemsland att lämna unionen, som visat sitt missnöje. Frågan lyfts inom flera medlemsländer. Vad kan då dessa fem scenarier medföra. Här finns alternativen att det ska fortgå som det varit, enbart satsa på den så kallade inre marknaden, de som vill att unionen gör mer, de som vill att den gör mindre men mer effektivt och att göra mer länderna tillsammans. Sistnämnda kan nog öka flykten från unionen.

Frågan är dock om missnöjet är på grund av särskilda personliga aspekter som snusets vara eller inte vara, tillåten vargjakt eller inte, eller liknande intressefrågor. Dessa är givetvis viktiga men ska EU rikta in sig på detaljfrågor? Oftast är det just intressegrupper som dessa som vanligtvis protesterar om att EU har för mycket att säga till om, inte grupper som diskuterar Europas styrka gentemot andra länder i världen.

Enad är stark

Hur EU kommer se ut om 20 år är inte lätt att veta, gick medlemsländerna till folkomröstning idag skulle nog ett stort antal begära utträde. Frågan är hur enskilda länder ska komma att klara sig på världsmarknaden när som nu USA höjde sina tullar. Ett enat EU kan sätta press och det betyder något, men vad kan ett enskilt land som till exempel Sverige göra i en liknande situation?

En annan aspekt som visar betydelsen av Europeiska Unionen och dess position på världsmarknaden är att euron står stark som valuta. Det bedrivs en stor handel och där står sig EU:s ekonomi stark. Länder som inte ingår i unionen saknar det skydd och den hjälp som kan fås vid en eventuell kris. Men visst, i och med det brittiska beslutet har många frågor väckts och mycket kan göras bättre, där medlemsländernas suveränitet mer tas tillvara.

Framtidens frågor

EU har under åren som gått fått större makt över de enskilda länderna och det är mycket detaljfrågor som hanteras och diskuteras. Kanske bör unionen återgå till att främja freden, demokratin, handeln och den fria rörligheten över gränserna. Själva strukturen kanske ska bantas ner och makten om vissa saker bör kanske återgå till medlemsstaterna själva. Men vad händer då gentemot andra länder som inte är med i EU?

Skulle stormakter inom världshandeln såsom USA, Kina och Japan fortfarande se Europeiska Unionen som en likställd partner, inte bara inom handel och ekonomi, utan även vad gäller diskussioner som nedrustning, frågor om fred och mänskliga rättigheter? Med ett färre antal tungviktare bland medlemsländerna kanske synen på Europa och dess inflytande kommer att förändras. Se bara alla krusningar på vattnet som Brexit och Storbritanniens beslut har lämnat efter sig i hela världen.

Att lyfta debatten

Det behövs en tydlig och nyanserad debatt inom alla medlemsländer där fakta ställs mot tyckande och där diskussionen om hur själva apparaten att sköta den Europeiska Unionen måste diskuteras, stötas och blötas. Det är inte bara nackdelar eller fördelar med en så stor gemenskap och precis som unionen har växt kanske den nu måste bantas ner för att bli mer effektiv. För att kunna lyfta dessa frågor krävs kunskap och förståelse för EU:s betydelse.

Sammanfattning

Vi vet alla att EU står inför en förändring men hur den kommer se ut kan vi bara gissa. Det har lagts fram olika scenarier som ska diskuteras för att se hur framtiden kommer se ut. Att ett första EU-medlemsland har valt att begära utträde skakade om denna union. Men förändringar är inte alltid av ondo och vad som krävs är nu en öppen och kunnig debatt om unionens framtid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *