Loading

Europeiska Unionen

Välkommen till platsen på internet där du kan hitta allt du kan tänkas vilja veta om den Europeiska Unionen! Du vet med all säkerhet redan att Sverige ingår däri, trots att vi har kvar vår svenska krona som valuta, men vet du vad det innebär i praktiken att vara en del av denna stora union? Det och mycket, mycket mer kommer du kunna läsa om på denna sida.

Den djupblå flaggan med en cirkel gjord av tolv gula stjärnor ska symbolisera de ideal som är viktiga inom den Europeiska Unionen; enhet, solidaritet och harmoni bland staternas folk. Att stjärnorna är tolv till antalet har ingenting att göra med unionens medlemsstater utan är endast tänkt att sluta cirkeln, det vill säga skapa en enhet. Du har säkert sett denna flagga svaja för vinden på flertalet ställen runt om i Europa.

Från sex länder till 28

När grunden för den Europeiska Unionen lades var det sex stycken länder som ingick i unionen. Det var Nederländerna, Luxemburg, Belgien, Frankrike, Tyskland och Italien. Sverige gick med i gemenskapen år 1995, efter en folkomröstning året innan där 52,3 procent var för ett medlemskap. Exakt hur EU skapades, varför och med vilka grunder är bara några av de saker du kommer kunna hitta information om på denna sida.

Självklart dök inte den Europeiska Unionen upp från ingenstans. Dess rötter grundar sig i den europeiska kol- och stålunionen från 1952 vars syfte var att få slut på krigen och därmed skapa fred i Europa. Denna union blev sedan till Europeiska Gemenskapen – EG – för att tillslut, 1993, bli till den union som den är än idag. Sedan grundandet av EU har medlemsstaterna blivit allt fler och utgörs i dagsläget av hela 28 europeiska länder.

Gemensam valuta

Av unionens alla medlemsstater har majoriteten av dem, hela 19 stycken, en gemensam valuta i form av euro. Det gör att det är enkelt att röra sig mellan dessa länder utan att behöva växla pengar eller räkna om valutan för att förstå kostnaden av en viss sak. Även i Sverige har vi blivit erbjudna att ansluta oss till denna valuta men efter en folkomröstning visade resultatet att majoriteten av svenskarna hellre behöll den svenska kronan.

Efter att ha sett följderna av vissa länders valutaövergång är det många som anser att resultatet av folkomröstningen fick korrekt utgång. Den kanske mest uppmärksammade krisen fick Grekland lida av men även andra länders ekonomi fick sig en rejäl knuff i fel riktning. Finanskrisen som följde i eurons spår fick tillslut namnet eurokrisen i folkmun. Vill du läsa mer om valutan, dess för- och nackdelar och dess konsekvenser hittar du massor av intressant information här!

Europaparlamentet och Europeiska unionens råd

Europaparlamentet, eller EU-parlamentet, ligger i den belgiska huvudstaden Bryssel och är det ena av två lagstiftande råd inom den Europeiska Unionen. Det är inte helt ovanligt att klasser från de högre årskurserna besöker parlamentet som en del av sin utbildning. I Europaparlamentet sitter 751 folkvalda ledamöter, vilka representeras av unionens alla medlemsstater. Det är i detta parlament det beslutas om nya EU-lagar och även unionens årliga budget antas här.

Europeiska unionens råd, eller EU-rådet eller ministerrådet, är det andra av de två lagstiftande råden inom Europeiska Unionen. Rådets uppgift består delvis av att, tillsammans med Europaparlamentet, besluta om nya EU-lagar och sätta unionens årliga budget. De fastställer även unionens politik och fungerar som samordnare mellan regeringarna i de olika medlemsstaterna. Vill du veta hur representanterna för detta råd utses och vilka de utgörs av kan du klicka dig fram till den informationen här på sidan.

För- och nackdelar

Europeiska Unionen har såklart både för- och nackdelar och vilka de är varierar beroende på vem som svarar på frågan. Vi har listat de vanligaste för- och nackdelarna som verkar vara gällande bland flertalet personer. Vi har redan nämnt den så kallade eurokrisen men det är viktigt att komma ihåg att det inte gick illa för alla länder som gjorde valutaövergången. Utifrån den information som vi tar upp här kan du skapa dig en egen uppfattning.

Sammanfattning

Europeiska Unionen är en stor och viktig union för Europas medlemsländer. Vi har alla studerat ämnet i skolan men för många av oss var det länge sedan och vårt intresse var kanske inte alltid på topp. På den här sidan har vi samlat massor av information rörande Europeiska Unionen så att du ska kunna läsa det som du tycker är intressant. Du hittar bland annat information om unionens historia och dess framtid, eurovalutan och unionens ekonomi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *