Loading

Allt om valutan euro

Euron är den gemensamma valutan inom EU som infördes i samband med starten av EMU, ekonomiska och monetära unionen. EMU är ett monetärt samarbete EU-länder emellan och omfattar en gemensam ekonomisk politik. Så tidigt som den 1 januari 1999 införde man euron elektroniskt och två år senare kom sedlarna och mynten. Sedan dess har allt fler länder anslutit sig till euron och idag används den av totalt 19 länder.

Många ser framför allt fördelar med euron då den underlättar väldigt mycket på flera plan, både för länderna i sig och för medborgarna i länderna. Men det finns förstås även de som ser nackdelar med en gemensam valuta. I denna artikel kan du läsa om både för- och nackdelar med valutan men också om vilka länder som använder den och varför, samt varför Sverige valt att inte ansluta sig.

Varför skapades euron?

Euron infördes som en del av EU-samarbetet för att göra det enklare för länderna att samarbeta på flera olika plan. När man började EU:s monetära samarbete började man sköta ländernas ekonomiska politik och finanspolitik gemensamt och skapade därmed en gemensam penningpolitik och valuta. Man ansåg att detta skulle föra med sig många fördelar då en oberoende bank, den Europeiska centralbanken, skulle ansvara över alla de monetära frågorna inom euroområdet.

Huruvida euron och EMU är bra eller dåligt har varit väldigt omdiskuterat, bland annat i länder som Sverige som valt att inte ansluta sig till euron. Men faktum är att en gemensam valuta har väldigt många fördelar. Bland annat är det mycket lättare att som privatperson resa till andra länder som har samma valuta då man slipper tänka på växlingskurser. Dessutom är det lättare för företag att erbjuda sina tjänster över gränserna.

Vilka länder har euro?

Idag har som sagt hela 19 länder infört euron och dessa länder bildar tillsammans euroområdet. Man uppskattar att omkring 338,6 miljoner människor använder sig av valutan dagligen. Vårt grannland Finland är ett av de länder som infört euron, även länder som Malta, Grekland och Spanien, som är populära resmål för oss svenskar, har infört euro som valuta, så du har säkert kommit i kontakt med euron några gånger.

De resterande länderna som räknas in i euroområdet och alltså använder sig av euron som valuta är Tyskland, Österrike, Frankrike, Italien, Irland, Belgien, Nederländerna, Luxemburg, Cypern, Estland, Lettland, Litauen, Portugal, Slovakien och Slovenien. Trots att valutan är densamma och har samma värde i samtliga länder så trycker länderna sina egna pengar, vilket gör att det går att se på både sedlar och mynt vilket land de kommer från.

För- och nackdelar med euro

Fördelarna med en gemensam valuta är många. Bland annat slipper man tänka på växlingskostnader och att växelkursen kan svänga. Det blir dessutom lättare när man reser och även företag får det enklare att göra affärer över ländernas gränser. Ekonomin anses dessutom bli mer stabil och ur en internationell synpunkt ses euron ge EU ett större inflytande. Idag är euron den andra viktigaste valutan internationellt sett, först kommer den amerikanska dollarn.

Givetvis finns även nackdelar med euron och detta är en av anledningarna till att en del länder har valt att inte ansluta sig till euron. Bland annat anser många att det inte är bra att ha en gemensam valuta mellan länder som har olika förutsättningar när det kommer till ekonomi. Går man med i EMU har man inte möjlighet att styra upp en egen ränte- och valutapolitik, utan följer det som EMU har avtalat.

Varför har inte Sverige euro?

En av anledningarna till att Sverige inte har anslutit sig till EMU och infört euro är för att majoriteten av det svenska folket helt enkelt inte har velat införa euro. I omröstning angående införandet har majoriteten alltså röstat nej. Anledningen är bland annat att de flesta anser att det är bättre att Sverige själv styr valutapolitiken. EU har dock som mål att samtliga medlemmar ska införa valutan allra senast år 2025.

Sammanfattning

Att euron infördes var ytterligare ett steg i samarbetet mellan de olika EU-länderna. Alla länder har dock inte valt att ansluta sig till euron, då de finns de som är skeptiska mot en gemensam valuta. Dock är fördelarna många och tack vare euron har det underlättat för både privatpersoner och företag att resa, handla och göra affärer inom euroområdet. Euron är idag dessutom en av de viktigaste valutorna internationellt sett.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *