Loading

Länder i Europeiska Unionen och deras roller

Europeiska Unionen ska vara en demokratisk och rättvis gemenskap men som med allt annat är det en sanning med modifikation. EU följer maktdelningsprincipen där all makt är fördelad på sju institutioner där alla har välavgränsade befogenheter och funktioner. En medlem i till exempel Europaparlamentet blir utvald genom så kallade direktval som sker vart femte år, där 751 stycken medlemmar väljs ut. Så ser det dock inte ut i alla institutioner.

Till exempel Europeiska rådet består av regerings- eller statschefen för respektive medlemsland. När det gäller Europakommissionen och dess ledamöter blir de tilldelade olika ansvarsområden, som till exempel svenska Cecilia Malmström som var ansvarig för inrikesfrågor mellan 2010 och 2014. Hon var tidigare EU-minister men avgick som det när hon blev nominerad till EU-kommissionär 2009. Hon är inte den enda som har visat framfötterna utan även Margot Wallström har varit en stark profil inom EU.

Länder bedöms ha mer eller mindre inflytande

Att vi nämner dessa två starka profiler inom EU är för att Sverige under åren som gått har klättrat på listan för inflytelserika länder inom EU. De flesta har en bild av att Tyskland, Frankrike, Belgien och Storbritannien har störst inflytande och därmed störst makt. När det gäller Tyskland är det en korrekt gissning, och till viss del även Storbritannien, eftersom landet ligger i topp år efter år på denna lista.

I övrigt ser denna lista lite annorlunda ut. Listan görs varje år av ECFR sedan 2012 och den rankar de mest inflytelserika länderna inom EU. Kriterier som bland annat bedöms är områden som relationer till USA, Ryssland, Europa, Asien, Kina, Mellanöstern och Nordafrika, krishantering samt multilaterala frågor. I topp på listan hittar vi faktiskt Tyskland men överraskande nog kommer även Sverige i topp bland de EU-partners som föredras.

Sveriges styrkor

Att Tyskland kommer i topp är nog föga förvånande, de utgör i princip halva Europa och har alltid ansetts vara en stormakt. Även Storbritannien har varit en stormakt i århundraden och har än idag en stor påverkan på beslut och världspolitik. Men att Sverige, vars stormaktstid ligger bortglömt i dimmorna och som sedan länge varit ett neutralt land med en liten folkmängd, skulle ha så pass stort inflytande på EU kan tyckas överraskande.

Men just vår neutralitet har kanske främjat förmågan till aktiv diplomati, som är en av motiveringarna för andraplatsen på listan. Även Sveriges beslutsamhet att spela en vital roll i det som sker inom EU var en viktig faktor för listningen. Detta gällde oavsett om det var klimatfrågor som hanterades eller människorättskränkningar i länder som Kina. Stormaktstiden kanske inte ligger så höljt i dunklet som vi kanske först trodde.

Historiskt

Historiskt har givetvis Frankrike haft en enorm påverkan på EU och kanske inte bara positivt. I ett försök att bevisa sin makt ville president Charles de Gaulle stoppa Storbritanniens inträde i dåvarande Europeiska Gemenskapen. Frankrike spände musklerna och om det handlade om historiska aspekter eller om det var en fråga om att förlora sin förmodade makt i gemenskapen låter vi vara osagt. Till slut fick Frankrike ge sig och Storbritannien blev medlem.

Det har sedan början av Europeiska Unionen diskuterats att just Tyskland, Frankrike och Storbritannien hade mer makt på grund av sin folkmängd och antal kommissionärer. Det ligger säkert något i detta påstående men kanske inte utifrån de faktorer som många tror. Snarare har det handlat om relationer till andra länder utanför EU och där handel har pågått i århundraden. Dessa viktiga relationer och erfarenheter ger givetvis ett visst inflytande inom unionen.

Framtidens roller och påverkan

Hur framtiden kommer se ut och vilka länder som kommer vara mest inflytelserika kan vi bara sia om. Ett som är klart är att Storbritannien inte kommer att vara med på den listan eftersom deras planerade utträde ur unionen kommer ske den 29 mars år 2019. Det kommer garanterat handla om hur aktivt medlemslandet är och hur delaktiga de vill vara, för det är genom sådana beslut som inflytande kan ske.

Sammanfattning

Det har debatterats om medlemsländernas olika roller inom EU och det har hävdats att Tyskland, Frankrike och Storbritannien har haft för stort inflytande. Även om de har funnits i topp på ECFR:s lista sedan 2012 visar det sig att länder som Sverige intar en topplacering och hamnar bland topp fem bland de länder som man föredrar som en EU-partner. Det kommer garanterat bli intressant att se vilka roller som länderna intar efter Storbritanniens utträde ur EU.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *